Mobil Versiyon

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname’yi kabul etmeme hakkınız vardır. Bu hakkınızı kullanmanız durumunda LEGRIN LLC (“Amerikadaniste”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ihlal etmediği sürece bu sözleşmeye konu hizmetleri tarafınıza sınırlı olarak sağlayabilecektir.

Amerikadaniste’ye iletmiş olduğum veya Amerikadaniste’nin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); Amerikadaniste’nin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarıyla; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Amerikadaniste'nin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar ile, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Amerikadaniste Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile, gerekli olması halinde muhabir Amerikadaniste ve yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri, sponsor olunan, işbirliği yapılan ve/veya anlaşma yapılan kuruluşlar ile (hepsi birlikte “Taraflar”); Amerikadaniste, ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler ile yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü işleme ilişkin mesajları, dış ticaret işlemleri, Amerikadaniste aracılığı ile ve/veya kargo sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve diğer yurtiçi/uluslararası mevzuata uyum, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafıma uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla; yapılacak Veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi; bu maksatlarla; Verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek Amerikadaniste tarafından, gerekse Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Amerikadaniste’nin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Amerikadaniste tarafından anonim hale getirilmesine muvafakat ettiğimi, ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmam halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmam durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verilerimin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşlarına aktarımına ve bu amaçla verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi,

Verilerimi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, grup şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca bu muvafakatnamede yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

LEGRIN LLC web şubelerinde, LEGRIN LLC Genel Müdürlük binalarında yahut Call Center vasıtasıyla biyometrik verilerimin güvenlik amacıyla yahut bana uygun fırsat ve kampanyalar geliştirilmesi için elde edilmesine ve işlenmesine muvafakat ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması hakkında Bilgilendirme Formunu okudum. Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini yukarıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.


ZATEN ÜYEYİM

Amerika'dan alışveriş için giriş yapın

E-posta
Şifre
 
Beni hatırla

YENİ ÜYELİK

Üye olup Amerika'dan alışverişe başlayın

Adı
Soyadı
E-posta
Şifre
GSM No
Doğum Tarihi
Doğum tarihiniz eksik ya da hatalı. Lütfen kontrol edip yeniden deneyin.
 
Doğum günlerinizde size özel sürprizler için (Opsiyonel)
Bize Nereden Ulaştınız
Kampanya Kodunuz
 
Amerika'daki fırsat ve kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

YENİ ÜYELİK

Üye olup Amerika'dan alışverişe başlayın

Adı
Soyadı
E-posta
Şifre
GSM No
Doğum Tarihi
Doğum tarihiniz eksik ya da hatalı. Lütfen kontrol edip yeniden deneyin.
 
Doğum günlerinizde size özel sürprizler için (Opsiyonel)
Bize Nereden Ulaştınız
Kampanya Kodunuz
 
Amerika'daki fırsat ve kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.
Warning